Drs. H.L.M. Ramakers

Leichelweg 2

7241CV Lochem


Telefoon: 06-44265964

E-mail: h.ramakers@pmc-debrug.nl

Website: www.ramakers-psycholoog.nl


Psycholoog/psychologen

Dhr. drs. H.L.M. Ramakers

Profiel

Ik ben Geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP, tevens GZ-psycholoog (B.I.G.)


Ik ben in 1985 mijn loopbaan begonnen als bedrijfspsycholoog bij Philips in Eindhoven. Daarna heb ik ruim 15 jaar als eerstelijns-psycholoog gewerkt in een gezondheidscentrum in Tilburg.


Sinds 2006 heb ik mijn praktijk in paramedisch centrum ‘De Brug’ in Lochem. Daarnaast werk ik bij een grote zorginstelling als behandelcoördinator voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Specialisaties

  • Arbeidsgerelateerde problematiek
  • Partner- en Relatie therapie
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Rouwverwerking
  • Psychodiagnostiek 
  • Intelligentie onderzoek
  • Kortdurende klachtgerichte therapie
  • EMDR (traumabehandeling)
  • Burn out therapie
  • Mindfulness

Registraties & Lidmaatschappen

LVE, BIG, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)


Tarieven

Het tarief voor een consult bedraagt €90,00.

 

In 2014 valt psychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ, (afgekort: GB GGZ). Zorgverzekeraars vergoeden drie 'producten' in de GB GGZ: 'Kort', 'Middel' en 'Intensief'. In het intakegesprek bespreekt u uw hulpvraag en bekijken we samen of de behandeling wordt vergoed binnen de zogenaamde Generalistische Basis GGZ en zo ja, in welk product. Lees op mijn website voor meer informatie hierover de brief van de LVE.


In een aanvullende polis kunnen eventueel extra behandelingen vergoed worden die buiten de GB GGZ vallen, zoals werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar!


Wachttijden

Geen